A projekt részvevői


A projektben két intézmény működik közre: a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszéke (projektvezetőként), és az Újvidéki Egyetem Természettudományi-Matematikai Kara (együttműködő partnerként). A program sikeres végrehajtása megköveteli a résztvevők szoros és aktív – a nyelvi különbségeket is áthidaló – együttműködését, így a projektesemények minden esetben kétnyelvűek lesznek, míg a projekt technikai kivitelezésének és tudományos alapjának munkanyelve az angol.

 

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

A projektvezető Magyarország egyik legjelentősebb kutatási és oktatási intézménye, amely számos határon átívelő együttműködésben vett már részt. A közérdekeket szolgáló alkalmazott földtudományi kutatási eredményeik Közép-Európában jelentősek és elismertek. A projekttagok a környezeti, klimatológiai, a humán komfort, valamint az informatikai kutatások elismert szakemberei.

Az Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék széleskörű oktatási és kutatási profillal rendelkezik. A nagy hagyományokkal rendelkező városklíma- és a humán bioklíma-kutatások mellett jelenleg különböző tájökológiai problémák és légszennyezés-terjedés kutatása is folyik a tanszéken.

A projektvezető feladatai:

Kifejleszti a mérőhálózat pontjainak tudományos megalapozottsággal történő kijelölésének módszertani hátterét. A megelőző kutatások által feltárt hősziget mintázati, és az újonnan létrehozott helyi klímazóna térképek adatainak felhasználásával kijelöli a mérőpontokat Szegeden, és elvégzi a szenzorhálózat teljes körű kiépítését (mérés, adatrögzítés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, megjelenítés). Biztosítja az alap meteorológiai paraméterek (léghőmérséklet, relatív páratartalom) mellett a befutó adatokból számított komfortindexek térbeli mintázatának bemutatására szolgáló térképek valós idejű közzétételét. Publikálja és népszerűsíti a projektet, a létrejövő eredményeket és azok gyakorlati jelentőségét a helyi közösség számára. Projektnyitó rendezvényt, illetve szemináriumot szervez a projekttagok és az érdekeltek részvételével.

Projekttagok a vezető intézményben:

Kosztolányi Éva, projektmenedzser

Dr. Unger János, vezető kutató,

Dr. Gál Tamás, kutató

Dr. Gulyás Ágnes, kutató

Csépe Zoltán, szoftverfejlesztő

Bajmócy Julianna, pénzügyi menedzser

 

Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar (UNSPMF)

Az Újvidéki Egyetem Szerbia kiemelkedő tudományos és oktatási intézménye. Az egyetem nagy tapasztalattal rendelkezik a határon átnyúló projekt-együttműködésben. A régióban megbízható projektpartnerként nevesítik, amely jelentős erőfeszítéseket tesz a nemzetközi együttműködés fejlesztésének érdekében, az európai egyetemi reformok érvényre juttatásában, valamint az alkalmazott innovációs kutatások előmozdításában.

Az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának nevében, a projektben részt vállal a Klíma és Hidrológiai Kutatási Központ és a Vajdasági Területi Tájékoztatási Központ is. Az intézmény eszköz- és software-háttere: termo-higrométer HD2101.2 (Delta OHM, Italy), GPS (SatLab SL 500 HNSS recver, Algiz-7 Tablet PC mobil control felszerelés), számítógépek (iMac i5, MacBoocPro13, 3 PCs), digitális kamera (Nikon D70s, Nikol D700, Distagon T1.4/35 ZF2, lencse, Planar T1.4/85 ZF2, Makro-planar T 2/100 ZF2) 1:25 000, topográfiai térképek, GIS software (ArcGIS9.2).

Az együttműködő partner feladatai:

A hősziget mintázati és az újonnan létrehozott helyi klímazóna térképek adatainak felhasználásával kijelöli a mérőpontokat Újvidéken és elvégzi a szenzorhálózat teljes körű kiépítését (mérés, adatrögzítés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, megjelenítés). Gyűjti az alap meteorológiai paraméterek (léghőmérséklet, relatív páratartalom), illetve a befutó adatokból számított komfortindexek térbeli mintázatának bemutatására szolgáló térképeket, és biztosítja online megjelenésüket. Publikálja és népszerűsíti a projektet, a megvalósuló eredményeket, és azok gyakorlati jelentőségét a helyi közösség számára. Szemináriumot és projektzáró rendezvényt szervez a projekttagok és az érdekeltek részvételével.

Projekttagok az együttműködő partnerintézményben:

Dr. Vladimir Marković, projektmenedzser

Dr. Stevan Savić, kutató

Daniela Arsenović, kutató

Dragan Milošević, kutató

 

Vissza Az URBAN-PATH projekt bemutatása  Résztvevők  A monitoring rendszer bemutatása Ismertető anyagok Támogatók