Az URBAN-PATH projekt bemutatása


A városok klímamódosító hatása viszonylag kis területre kiterjedő, mégis nagyon szá­mottevő és sok embert érintő jelenség. Kialakulását a település mesterséges beépítése, valamint az emberi tevékenységhez kapcsolódó hő- és szennyezőanyag kibocsátás okozza. Legszembetűnőbb változást (növe­kedést) a hőmérséklet mutat. E hőtöbblet jelentősen befolyásolja télen a fűtésre, nyáron a légkondicionálásra használt energia mennyiségét, másrészt nyáron növeli a környezet – és ezáltal a városban lakók – hőterhelését, ami különösen a klímaváltozás révén egyre gyakoribbá váló hőhullámok idején jelenthet problémát. E hőterhelés mértéke azonban időben és térben igen változékony a településen belül, nagyban függ az adott mesterséges környezet jellegétől (pl. beépítés sűrűsége, zöldfelületek aránya, forgalom nagysága, ipari tevékenység).

A projekt városai (Szeged és Novi Sad) által generált hőtöbblet hosszabb távú és hatékony nyomon követése olyan monitoring hálózatok létrehozásával lehetséges, amelyek biztosítják a városrészek termikus jellemzői közötti térbeli különbségek kimutatását, valamint lehetővé teszik az időbeli (napszakos, illetve évszakos) sajátosságok feltárását. E cél eléréséhez a következő feladatokat valósítjuk meg mindkét városban:

- 25-30 mérőpontból álló mérőhálózatok létrehozása automatikus adatrögzítő és továbbító rendszerrel,

- feldolgozott adatokból nagy felbontású térképek készítése a termikus viszonyok, a hőterhelés térbeli szerkezetéről és ezek folyamatos, valós idejű közzététele interneten és publikus kivetítőn.

A rendszer által többek között az önkormányzat, az egészségügyi hatóságok, a hőszolgáltató, az intézményfenntartók és a lakosság számára szolgáltatott információk:

- küszöbszámok a városon belüli, területileg differenciált hőségriadó elrendeléséhez, így javulhat a hőhullámok során szükséges intézkedések hatékonysága – kisebb egészségügyi kockázat,

- mérőszámok a hűtési és fűtési energiafogyasztás városon belüli, területileg differenciált optimalizálására, ami jelentősen csökkentheti az energiafelhasználást.

A mérőállomás-hálózatok megteremtik az alapját a városi léptékű néhány napos előrejelzések készítésének, amely az intézkedések (pl. hőségriadó, fűtési igény) idő- és költséghatékonyságát tovább javíthatja.

Hosszabb távon a kiépített rendszer által létrejövő adat- és tudásbázis fontos alapot teremt a szerb és a magyar kutatócsoport közötti további tudományos együttműködésre és tudástranszferre, így hozzájárulhat:

- a városok élhetőbbé tételéhez a fenntartható fejlődés jegyében,

- a klímatudatos tervezési stratégiák elősegítéséhez,

- a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérsékléséhez városi környezetben,

- a lakosság egészségének megőrzéséhez,

- a lakosság klímatudatos szemléletének kialakításához.

Összességében, Közép-Európában egyedülálló innovációs fejlesztést jelent a monitoring hálózatok kiépítése, a kapcsolódó folyamatos adatrögzítés, adatátvitel és feldolgozás, valamint a feldolgozott adatok valós idejű, térképes formában történő nyilvános megjelenítése.

 

Vissza Az URBAN-PATH projekt bemutatása  Résztvevők  A monitoring rendszer bemutatása Ismertető anyagok Támogatók