Završna konferencija


Datum: 27. jun 2014. godine

Mesto: Novi Sad

 

Pozivno pismo

 

Fotografije

 

Prezentacije

 

Vladimir Marković

PROCENA I JAVNI PRIKAZ TOPLOTNIH USLOVA STANOVNIŠTVA U URBANIM ZONAMA

 

Dragan Milošević

OPIS SISTEMA ZA MONITORING URBANE KLIME U NOVOM SADU

 

Stevan Savić

UTICAJ URBANE KLIME NA KVALITET ŽIVOTA I SMRTNOST STANOVNIŠTVA: PRIMER NOVOG  SADA