Seminar za ciljne grupe u Segedinu


Prezentacie

Unger J. Prezentacija projekta i njegov značaj za ciljne gradove (na mađarskom jeziku)

Gulyás Á. Termička komfornost stanovništa u gradovima u svetlu klimatskih promena (na mađarskom jeziku)

Gál T., Csépe Z. Sistem za monitoring i predstavljanje obrade podataka (na mađarskom jeziku)

Savic S. Rezultati partnera na projektu (na engleskom jeziku)

Fotografije

 

Pozivno pismo (na mađarskom jeziku)